Contattaci

Ucraina, 71504,
Energodar Zaporozhye region
Str. Promyshlennaya 11, PO Box 555
Tel. fax: (06139) 6-02-70
e-mail: nmpp-eum@ukr.net